De commissie en raadsvergaderingen

De gemeenteraad SWF werkt met drie commissies en de gemeenteraad. In de gemeenteraad zijn namens de ChristenUnie Geartsje Horjus-Vos en Gert Schouwstra actief. 
De drie commissies zijn Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), Boarger en Mienskip (BM) en Bestjoer en Finânsjes (BF).

In de commissie BM is Dieuwke Jonker-Greidanus actief en in BF is dat Geartsje Horjus. In de commissie DSO is Gert Schouwstra afgevaardigd.

Belangstelling? U kunt via de onderstaande link  de vergaderingdata vinden.

http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/dashboard

Wanneer u klikt op één van de datums, dan kunt u deze vergadering ook live volgen.

Ook het programma "gast van de raad" bevelen we van harte aan. Meld u dan aan bij de Griffie.
U kunt dit doen met een mail naar griffie@gemeenteswf.nl