De commissie en raadsvergaderingen

De gemeenteraad SWF werkt met drie commissies en de gemeenteraad. In de gemeenteraad zijn namens de ChristenUnie Geartsje Horjus-Vos en Gert Schouwstra actief. 
De drie commissies zijn Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), Boarger en Mienskip (BM) en Bestjoer en Finânsjes (BF).

In de commissie BM is Matthijs de Vries actief en in BF is dat Geartsje Horjus. In de commissie DSO is Gert Schouwstra afgevaardigd.

Belangstelling? U kunt via de onderstaande link  de vergaderingdata vinden.

http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/dashboard

Wanneer u klikt op één van de datums, dan kunt u deze vergadering ook live volgen.

Ook het programma "gast van de raad" bevelen we van harte aan. Meld u dan aan bij de Griffie.
U kunt dit doen met een mail naar griffie@gemeenteswf.nl