Gebedspunten

Om voor te bidden:

Op 22 november 2017 vinden de herindelingsverkiezingen in Súdwest-Fryslân plaats. Tijdens de laatste verkeizingen hadden wij het mooie resultaat van 2 zetels. Wij vragen u om gebed voor weer een prachtig verkiezingsresultaat.

Ook gebed voor eenheid i.p.v. verdeeldheid in onze nieuwe gemeente met bijna 90.000 inwoners. Dat onze visie ook tot een gezonde samenleving mag leiden.

* Danken voor alle voorbereidingen in fractie, programmacommissie en campagnecommissie i.v.m. de aanstaande verkiezingen. Bidden voor deze mensen.

* Danken voor de bestelde borden en gebed voor de mensen die ze gaan plaatsen. Voor de keuze van de juiste plekken. Dat ze ook de aandacht zullen krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

* Danken voor de geplande soeptocht en de mogelijkheid hier mensen te kunnen ontmoeten. Gebed om zegen voor hen en voor de gesprekken.

* Dank God voor alle ontmoetingen met bewoners in deze gemeente, ook uit het gedeelte van voorheen Littenseradiel. Gebed dat Hij de ontmoetingen zal zegenen.

* Danken voor de beschikbare financiën van de campagne en de vlot lopende voorbereiding en uitvoering van de campagne. Gebed voor mensen die in het hart zullen krijgen dit te ondersteunen, zowel in gebed, deelname aan een activiteit en een gift.

* Dankgebed voor de mooi uitgevoerde flyers waarop een heldere boodschap van hoop van alle kandidaten wordt gebracht. Gebed om een goede ontvangst van de boodschap.