verkiezingsactiviteiten

28 oktober 2017 soeptocht door:

 • Wommels
 • Witmarsum
 • Makkum
 • Bolsward

4 november soeptocht door:

 • Workum;
 • Hindeloopen;
 • Koudum;
 • Stavoren;
 • Warns en;
 • Hemelum.

11 november soeptocht door:

 • Woudsend;
 • Heeg;
 • Hommerts/Jutrijp;
 • IJlst en;
 • Scharnegoutum.

We flyeren op de volgende dagen in Workum, Bolsward en Sneek:

 • 11 november en;
 • 18 november.