ledenvergadering

Welkom op de ledenvergadering in Workum

Woensdag, 27 februari 2019 om 20.00 uur is er een ledenvergadering in gebouw Oer de Toer van de Protestantse Gemeente Workum, Merk 7A. Hier zijn ook gasten en belangstellenden van harte welkom. De nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie Súdwest-Fryslân Geartsje Horjus-Vos, die Lieuwe van der Pol opvolgde, hoopt aanwezig te zijn. De agenda komt te zijner tijd op deze site. Naast de komende Provinciale Statenverkiezingen en de lopende gemeentelijke politieke zaken zal er ook ruimte zijn voor vragen door leden en belangstellenden.