De commissie en raadsvergaderingen

De gemeenteraad SWF werkt met drie commissies en de gemeenteraad. In de gemeenteraad is Geartsje Horjus-Vos raadslid voor de ChristenUnie. 
De drie commissies zijn Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), Boarger en Mienskip (B&M) en Bestjoer en Finânsjes (B&F).

In de commissie B&F is Geartsje Horjus-Vos actief. Matthijs de Vries neemt namens de ChristenUnie plaats in de commissie DSO en Johannes van der Wal zal ons in de commissie B&M vertegenwordigen.

Bij belangstelling kunt u via de onderstaande link de vergaderdata van de gemeenteraad vinden.

http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/dashboard

Wanneer u klikt op één van de data, dan kunt u deze vergadering ook (online) live volgen.

Ook het programma "Gast van de Raad" bevelen we van harte aan. Meld u daaarvoor aan bij de Griffie.
U kunt dit doen met een mail naar griffie@gemeenteswf.nl