Ledenvergadering

Welkom op

op de ledenvergadering van woensdag, 18 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis te IJlst.

Het hoofdpunt van de agenda is de vaststelling van het aan de leden voorgelegde programma.