Bestuur

Voorzitter:

Henk Visser

Aldewei 40

8711 BT Workum

tel. 0515-541315 / 0638234177

Secretaris:

Klaas Hofman                                                                           

Tettingburren 2

8711 EJ Workum

tel. 0515-543666 / 06-21327465  

e-mail: secretariaat@sudwestfryslan.christenunie.nl

(Aan dit adres gestuurd antwoord/bericht wordt ook
ontvangen door bestuurs- en fractieleden.)

Penningmeester:

Sikke Horjus

Houkeslootstraat 14

8605 BP Sneek

tel. 0515-422717

e-mail: fam-horjus@zonnet.nl

 

Bestuursleden:

Marjan Gooijer-de Jong, Jonkvrouw 3, 8607 GR Sneek, tel. 0515-426554, e-mail: mgooijer@ziggo.nl

Bouke Hoekstra, Bûterikkers 46, 8711 GV Workum, tel. 0515-543118, e-mail: boukehoekstra@hetnet.nl

Margriet Visscher, Gudsekop 25, 8604 CV Sneek, tel. 0515-460088.