Bestuur

Voorzitter:

Henk Visser
Aldewei 40
8711 BT Workum
tel. 0515-541315 / 0638234177

Secretaris en webmaster:

Klaas Hofman
Tettingbuorren 2
8711 EJ Workum
tel. 0515-54366 / 06-21327465
e-mail: secretariaat@sudwestfryslan.christenunie.nl
(Aan dit adres gestuurd antwoord/bericht wordt ook ontvangen door bestuurs- en fractieleden.)

Penningmeester:

Sikke Horjus
Houkeslootstraat 14
8605 BP Sneek
tel. 0515-422717
e-mail:

Bestuursleden:

Marjan Gooijer-de Jong, Jonkvrouw 3, 8607 GR Sneek, tel. 0515-426554, e-mail:

Bouke Hoekstra, Bûterikkers 46, 8711 GV Workum, tel. 0515-543118, e-mail:

Margriet Visscher, Gudsekop 25, 8604 CV Sneek, tel. 0515-460088.