home

Welkom op de site van

In de lokale afdeling zijn de leden van de ChristenUnie, die wonen in de gemeente Súdwest-Fryslân verenigd.

We willen in de politiek Gods Woord als leidraad gebruiken bij al ons handelen en spreken.

In de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wordt de ChristenUnie vertegenwoordigd door Geartsje Horjus en Gert Schouwstra.

Geartsje+Horjus2 Gert+Schouwstra2