home

Welkom op de site van

In de lokale afdeling zijn de leden van de ChristenUnie, die wonen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

We willen in de politiek Gods Woord als leidraad gebruiken bij al ons handelen en spreken.

In de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wordt de ChristenUnie vertegenwoordigd door Lieuwe van der Pol en Geartsje Horjus.