home

Welkom op de site van

De lokale afdeling bestaat uit leden, die in de gemeente Súdwest-Fryslân wonen. In ons politieke handelen is Gods Woord onze leidraad.

In de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wordt de ChristenUnie vertegenwoordigd door Geartsje Horjus-Vos en Gert Schouwstra. 

In bijgaand artikel een Interview met Geartsje .