ledenvergadering

aankondiging

Woensdag 11 april 2018 vanaf 20.00 uur houdt de ChristenUnie Súdwest-Fryslân een ledenvergadering. De lokatie volgt nog.

De fractieleider Lieuwe van der Pol zal een actueel onderwerp behandelen namelijk:

Is stoppen gaswinning reëel. En zo ja wanneer dan?

U/jij bent van harte uitgenodigd.