Geschiedenis

De ChristenUnie in Súdwest-Fryslân is ooit begonnen in Sneek. Na de verkiezingen van 2002 kwam namens de ChristenUnie Lieuwe van der Pol in raad. Dit is echter niet gelukt in de gemeente Wymbritseradeel. In de gemeente Wymbritseradeel was destijds Peter Walinga lijsttrekker en die kwam net een paar stemmen te kort.

In 2006 deed men weer mee in Wymbritseradeel en ook deed men mee in Nijefurd. In 2006 lukte het Peter Walinga wel om in de gemeenteraad van Wymbritseradeel te komen. Namens de ChristenUnie in Nijefurd lukte het Sieb Bandstra, na een ontzettend korte voorbereidingsperiode, om in de gemeenteraad van Nijefurd te komen.

Toen in 2010 de 5 gemeenten, Nijefurd, Wymbrits, Wûnseradeel, Bolsward en Sneek, fuseerden kregen we 1 ChristenUnie. Na de verkiezingen van 2010 zijn Lieuwe van der Pol en Peter Walinga in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân gekomen, tijdens het ziektebed van Peter Walinga in 2013, is als nummer 3 Geartsje Horjus-Vos in de raad gekomen. Geartsje heeft voor de ChristenUnie 6 maanden in de gemeenteraad gezeten.

Na de verkiezingen van 2014 hebben we ca. 540 stemmen meer gekregen (t.o.v. 2010), waardoor we weer 2 mensen in de gemeenteraad kregen. Ditmaal Lieuwe en Geartsje Horjus-Vos. In deze periode heeft onze fractie meer vorm gekregen. Zo is o.a. de (steun)fractie gegroeid van 5 naar 11 personen.

In november 2017 werden Lieuwe en Geartsje Horjus-Vos opnieuw verkozen tot afgevaardigden van de ChristenUnie en werd Gert Schouwstra ook weer als commissielid benoemd.

In november 2018 heeft Lieuwe van der Pol afscheid genomen van de raad en werd Gert als plaatsvervanger beëdigd in de raad. Geartsje zit vanaf dat moment de fractie voor.