Geschiedenis

Geschiedenis van de ChristenUnie Súdwest-Fryslân

De huidige afdeling van de ChristenUnie Súdwest-Fryslân is ontstaan uit de fusie van meerdere afdelingen als gevolg van meerdere gemeentelijke herindelingen. Op 1 januari 2011 ontstond de gemeente Súdwest-Fryslân uit de fusie van de gemeenten Sneek, Bolsward, Nijefurd, Wonseradeel en Wymbritseradeel. Op 1 januari 2018 werd de gemeente nog uitgebreid met een deel van de (opgeheven) gemeente Littenseradeel.

Het begin van de ChristenUnie Súdwest-Fryslân ligt in Sneek: Hier kwam Lieuwe van der Pol bij de verkiezingen van 2002 namens de ChristenUnie in de gemeenteraad. In de gemeente Wymbritseradeel lukte het de ChristenUnie toen echter niet om in de raad te komen. Daar was destijds Peter Walinga lijsttrekker en die kwam net een paar stemmen te kort.

In 2006 deed de ChristenUnie weer mee met de verkiezingen in Wymbritseradeel en ook in Nijefurd. Het lukte Peter Walinga toen wel om in de gemeenteraad van Wymbritseradeel te komen. En ondanks een ontzettend korte voorbereidingsperiode lukte het ook Sieb Bandstra om namens de ChristenUnie een zetel in de gemeenteraad van Nijefurd te veroveren. Lieuwe van der Pol wist in 2006 zijn zetel in Sneek te behouden.

Toen eind 2010 de 5 gemeenten, Sneek, Bolsward, Nijefurd, Wymbritseradeel en Wûnseradeel fuseerden tot gemeente Súdwest-Fryslân, ontstond een nieuwe, gezamenlijke afdeling van de ChristenUnie. Na de herindelingsverkiezingen van 2010 zijn Lieuwe van der Pol en Peter Walinga in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân gekomen, en tijdens het ziektebed van Peter Walinga in 2013, nam Geartsje Horjus-Vos (als nr. 3 op de lijst) de vervanging op zich. Geartsje heeft toen 6 maanden voor de ChristenUnie in de gemeenteraad gezeten.

Bij de verkiezingen van 2014 kreeg de ChristenUnie ca. 540 stemmen meer (t.o.v. 2010), waardoor we weer met 2 mensen in de gemeenteraad zitting mochten nemen, Lieuwe van der Pol en Geartsje Horjus-Vos. In deze periode heeft de fractie ook meer vorm gekregen. Zo is de steunfractie gegroeid van 5 naar 11 personen.

Bij de herindelingsverkiezingen in november 2017 werd Súdwest-Fryslân uitgebreid met een gedeelte van de gemeente Littenseradeel. In Littenseradeel bestond nog geen afdeling van de ChristenUnie. Lieuwe van der Pol en Geartsje Horjus-Vos werden opnieuw in de raad gekozen en Gert Schouwstra (nr. 3 op de lijst) werd als commissielid voor DSO (Doarp, Stêd en Omkriten) benoemd.

In november 2018 nam Lieuwe van der Pol afscheid als raadslid omdat hij doorging naar de Provinciale Staten in Leeuwarden. Hij werd opgevolgd als fractievoorzitter door Geartsje Horjus-Vos, en Gert Schouwstra werd het nieuwe 2e raadslid voor de ChristenUnie. Dieuwke Jonker-Greidanus was bijna 2 jaar commissielid voor B&M (Boarger & Mienskip) en werd daarna opgevolgd door Matthijs de Vries.

Bij de verkiezingen in maart 2022 heeft de ChristenUnie een zetel verloren en heeft Gert Schouwstra afscheid genomen van de raad en de fractie. Geartsje Horjus-Vos is nu ons enige raadslid en tevens fractievoorzitter. Matthijs de Vries is gewisseld naar commissie DSO en Johannes van der Wal neemt zitting in de commissie B&M.