Speerpunten GR 2022

  • Het snel bijbouwen van voldoende betaalbare woningen voor jongeren, inwoners en statushouders.

  • Energietransitie. Hoe gaan we van het aardgas afkoppelen en hoe isoleren we onze huizen en gebouwen?

  • We zijn als overheid betrouwbaar, we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.