Speerpunten

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin iedereen meetelt!

  • Een samenleving waarin iedereen meetelt, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen
  • Investeren in de toekomst van onze kinderen; goede basisscholen en veilige fietsroutes
  • Opkomen voor (godsdienst)vrijheid; je wordt gehoord en gerespecteerd
  • Aansturen op het vormen van (energie)coöperaties
  • Inzetten op duurzame energie