Speerpunten

Vanuit visie betrouwbaar burgerkracht benutten

De ChristenUnie wil

  1. Vanuit haar visie beschermend naast de weerloze staan,
  2. burgerkracht benutten en daarom meedenken met de initiatiefnemer,
  3. betrouwbaar verantwoordelijkheid dragen voor constructief beleid

De ChristenUnie zet zich in voor:

  • burgerkracht als uitgangspunt in de jeugdzorg;
  • betrouwbaarheid  in de kernen met co-financiering;
  • visie voor duurzame energie 

Voor het aanstippen van de speerpunten vinden wij ook uw mening van belang.

In het programma leest u welke onderwerpen wij van belang vinden. Mogelijk wilt u daarop reageren met uw eigen standpunten?

Een kwestie van beginspraak.