Fractie

Geartsje Horjus-Vos - Raadslid en Commissielid

  • Portefeuilles: Bestjoer en Finânsjes; Bestuur en Financiën

    g.horjusvos.cu@sudwestfryslan.nl

Gert Schouwstra - Raadslid en Commissielid

  • Portefeuille: Doarp, Stêd & Omkriten; Dorp, Stad en Omstreken

    g.schouwstra.cu@sudwestfryslan.nl

Matthijs de Vries - Commissielid

  • Portefeuille: Boarger en Mienskip; Burger en Gemeenschap

    m.devries.cu@sudwestfryslan.nl

Martijn Rienstra - Steunfractielid

  • Medewerker steunfractie