Fractie

Geartsje Horjus-Vos - Raadslid en Commissielid

Matthijs de Vries - Commissielid

Johannes van der Wal - Commissielid

  • Portefeuille:
    Boarger en Mienskip /
    Burger en Gemeenschap

    E-mail: