Fractie

Geartsje Horjus-Vos
(Commissielid Bestjoer en Finânsjes)
e-mail:

Vanuit een positief christelijke levensovertuiging neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik ben betrokken, betrouwbaar, heb respect voor anderen. Ik wil binnen de politiek mijn steentje bijdragen aan het welzijn van de ander. 'Het prijzen van God is lucht als je voor je verantwoordelijkheid vlucht'


Gert Schouwstea
(Commissielid Doarp, Stêd & Omkriten )
Loëngasterlaan 23
8604 ZC  Sneek
Tel. 06-46047775
e-mail:
(Commissielid Doarp, Stêd & Omkriten )

Dieuwke Jonker-Geidanus
(Commissielid Boarger en Mienskip)
De Havens 7
8635 ME Boazum
Tel: 06-44682332
e-mail:

De gemeenteraadsfractie wordt ondersteund door:

Bertus van der Werff
(ondersteunend fractielid)

Martijn Rienstra
(ondersteunend fractielid)

Verbindend en creatief met een hart voor mensen.
Dat is wie ik ben en waar ik schitter.
Mijn opleidingen verkeerskunde en theologie, werkervaring én relaties hebben mij gevormd tot wie ik nu ben.
Op het snijvlak van analyseren, organiseren en samenwerken, kom ik tot mijn recht.
Deze kwaliteiten zet ik graag voor de ChristenUnie Súdwest-Fryslân in.

Marjo Huisman
(ondersteunend fractielid

Susanne van Koldam
(ondersteunend fractielid)

Joost Houtsma
(Fractiemedewerker)
Kreilerstraat 8
8713 JB Hindeloopen
e-mail:

Ik ben een Hylper in hart en nieren. Staan voor de belangen van je woonplaats vind ik erg belangrijk. Daarnaast ben ik zeer betrokken bij onze prachtige voetbalvereniging SV Hielpen.
Als men hier aan mij vraagt of ik iets wil doen dan sta ik altijd paraat. Daarom is mijn motto "met elkaar kom je altijd verder'.

Alex van der Pas
(ondersteunend fractielid)

Ali Ahmadi
(ondersteunend fractielid)

Meedenken met de fractie

Van harte nodigen wij u uit om met de ChristenUniefractie mee te denken. Als u graag meedenkt met wat er leeft binnen Sùdwest-Fryslân én betrokken bent bij de ChristenUnie, dan is dit bericht voor u!

Naast de bestaande 3 commissieleden hebben wij een fractie, waarin een aantal specialisten meedenken. Voor elk gemeentelijk beleidsterrein komen wij graag in contact met mensen die mee willen denken vanuit passie, professionaliteit of beroepspraktijk.

Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, schuldhulpverlening of lokale zorg. Mocht er wat spelen, dan sturen wij vanuit de fractie een mail of een bericht via de mobiele telefoon om op deze manier snel, vanuit ons netwerk, informatie te kunnen krijgen over een thema.

Op deze manier willen wij als ChristenUnie een opbouwende bijdrage leveren aan Súdwest-Fryslân.

In gesprek met de fractie

Als lokale fractie van de ChristenUnie Súdwest-Fryslân nodigen wij u van harte uit om een punt in te brengen tijdens onze bijeenkomst. Bijna elke week komen wij als fractie bij elkaar om de komende commissie- en raadsvergaderingen te bespreken.

Graag horen wij uw input daarvoor. Dit mag als individu, vereniging, wijkpanel of dorpsbelang.

We komen op de maandagavonden in het gemeentehuis van IJlst samen. Vooraf kunt u kort uw punt mailen naar;

gesprekmetdefractie@sudwestfryslan.christenunie.nl  en u ontvangt van ons een bevestiging wanneer u welkom bent.