Blog

Vorige week donderdag werd het eerste debat met studenten gehouden. Gert was daar onze vertegenwoordiger en samen met studenten vormde hij een debatersteam. Zijn team heeft het ook gewonnen! De sfeer was goed.

 Afgelopen maandag was Geartsje in Kimswerd in een debat verwikkeld in het dorpshuis Piers Stee. Het debat werd helaas overstemd door de discussie die rond de kop van de Afsluitdijk gevoerd wordt vanwege het daar geplande windpark Nij Hiddem Houw. 

Hoewel de raad van SWF unaniem haar zorgen richting de provincie geuit heeft en ook dinsdag nog een motie in de raad wordt behandeld werd verwijt na verwijt door de zaal geslingerd: een niet al te frisse discussie.

Dinsdag was de LTO in de Stolp de uitnodigende club. Gert kon daar goed in beeld brengen wat de mening van de ChristenUnie is inzake de geplande upgrade van een varkenshouder in Hemelum. In de commissie en de raad hebben we ons ongenoegen geuit vanwege het niet behandelen van de bestemmingswijziging voor het perceel van deze varkensboer. Niet dat wij zo ingenomen zijn met grote varkenshouderijen, maar bestuurlijk vinden we het incorrect dat al in 2014 ingezette procedures geen vervolg krijgen: zo ga je niet met een terechte vraag van een ondernemer om. Inmiddels is toegezegd dat de planprocedure al in maart in de raad verwacht mag worden.

Op dezelfde avond was ik op uitnodiging van de ondernemersvereniging van Workum in debat met nagenoeg alle lijsttrekkers. Er werden vijf stellingen geponeerd en we kregen de kans om in een minuut een en ander voor het voetlicht te brengen: al met al wel een geslaagde avond. Mij bekruipt hierbij vaak het gevoel dat het meer avonden zijn voor politici zelf dan voor de burger. Wel kon ik met de voorzitter van Emmaus uit Koudum overleggen over de problematiek waar hun kringloopwinkel mee worstelt vanwege het betalen van stortrecht op de milieustraat.

Woensdag was ik uitgenodigd voor een debat in Nordwin College. Vanuit mijn klaslokaal zie ik uit op deze school en daarom kon ik mooi inhaken op hun nieuwbouwplannen. Het was prachtig om mee te maken hoe een zaal met ca. 200 leerlingen van 15-16 jaar een uur lang redelijk aandachtig naar al die politici en vragenstellers luisterden. Wat mij betreft een prachtige ochtend. 

Gisteravoind was ik te gast bij Lewinski, waar Job Cohen een toespraak hield over arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inspirerend, maar geen echte debatavond.

Vanavond is Gert te gast in datzelfde zalencentrum. Een thema-avond over voedsel - een aanrader. 

Catharinus van der Meer heeft mij voor komende zondag  uitgenodigd op de jeugdavond van de Baptistengemeente. Ik zie er naar uit.

Volgende week meer en dan zeker aandacht voor de raadsvergadering met zeker vijf amendementen en moties uit onze koker..

Groet,

Lieuwe