Blog

6 maart 2019

Zaterdag 2 maart was ook onze afdeling actief betrokken bij de campagne voor de Provinciale Staten. In Bolsward en Sneek werd de fietsende top 5 van de lijst door onze campagnemedewerkster Susanne van Koldam onthaald op koffie.

Ook werden ze met flyers op de Markt en het Schaapmarktplein aan het werk gezet. In Bolsward werd een manifest van de fietsbond overhandigd. De fietsende kandidaten speelden hierop actief in!

De regiotour startte die ochtend in Leeuwarden en voerde verder naar Vegelinsoord, Beetsterzwaag en Drachten. Op de twee laatste locaties was ook GertJan Segers aanwezig om het belang van de provincie voor de ChristenUnie te benadrukken. Gevarieerde onderwerpen als het goede en veilige fietsroutes, het behoud van de veenweide, het stichten van “knarrenhoven” en een goede spreiding van de ambulancezorg kwamen zo aan de orde.

Groet,

Lieuwe