Kandidatenlijst 2017

Naam

woonplaats

1

Lieuwe (L.A.) van der Pol

Woudsend

2

Geartsje (G.) Horjus-Vos

Sneek

3

Gert (G.C.A.)Schouwstra

Sneek

4

Martijn (T.) Rienstra

Verbindend en creatief met een hart voor mensen.

Dat is wie ik ben en waar ik schitter.

Mijn opleidingen verkeerskunde en theologie, werkervaring én relaties hebben mij gevormd tot wie ik nu ben.

Op het snijvlak van analyseren, organiseren en samenwerken, kom ik tot mijn recht.

Deze kwaliteiten zet ik graag voor de ChristenUnie Súdwest-Fryslân in.

Sneek

5

Bertus (S.A.)van der Werff

Allingawier

6

Marjo (M.) Huisman

Folsgare

7

Margriet (M.Y.) Visscher

Sneek

8

Joost (J.P.) Houtsma

Hindeloopen

9

Ali (A.) Ahmadi

Sneek

10

Susanne (S.H.M.) van Koldam-Zorn

Makkum

11

Alex (A.G.T.) van der Pas

Sneek

12

Henk (H.) Visser

Workum

13

Douwe (D.) Pals

Makkum

14

Els (T.P.) van Wier-van der Veer

Sneek

15

Klaas (K.) Oosterheert

Uitwellingerga

16

Yme (IJ.H.) de Boer

Heeg

17

Bouke (B.) Hoekstra

Workum

18

Johan (J.L.) Kampinga

Bolsward

19

Cobie (J.) Hofman-Heida

Workum

20

Johan (J.A.) Hagen

Sneek

21

Max (M.) Rusch

Hinnaard

22

Nathan (N.M.) Jansen

Sneek

23

Piet (P.) Speelman

Folsgare

24

Nico (N.F.J.) Bouwhuijsen

Arum

25

Marjan (M.A.) Gooijer-de Jong

Sneek

26

Evert (E.J.) van Dalen

Sneek

27

Auke (A.) Rienstra

Gauw

28

Hilly (H.) de Jong-Holwerda

Sneek

29

Jan (J.) van der Valk

Folsgare

30

Gerrit (G.) Hijlkema

IJlst

31

Ype (IJ.) Reinsma

Schraard

32

Sieb (S.) Bandstra

Koudum

33

Robert (R.) Tiesma

Tjerkwerd

34

Myrthe (M.H.M.) Steenbeek-van der Zwaag

Sneek

35

Gerrit (G.W.) Wierd Minzinga Zijlstra

Sneek

36

Johannes (J.) van der Wal

Pingjum

37

Laura (L.H.) van der Werff

Sneek

38

Hijme (H.) Tieleman

Sneek