Datum fractievergadering

De fractievergaderingen zijn overwegend op de maandagavond, in het bestjoershûs Sneek, Marktstraat 1. 

Aanvang 19.30 uur.

Deze worden in coronatijd online gehouden.
U bent welkom om digitaal mee te doen.
U kunt zich aanmelden bij g.horjusvos.cu@sudwestfryslan.nl.

Geartsje Horjus GR 2017

Hartelijke welkom,

De fractie