Gebedspunten

Om voor te bidden:

Dank dat de verkiezingen van 19 maart 2014 een goed resultaat voor de ChristenUnie hebben opgeleverd. Met een stemmenwinst van 600 kunnen twee   raadsleden Geartsje Horjus en Lieuwe van der Pol hun bijdrage in de raad gaan geven. Voorbede wordt voor hen beide gevraagd in hun volle agenda.

Ook gebed voor eenheid i.p.v. verdeeldheid in onze nieuwe gemeente met bijna 85.000 inwoners. Dat de visie op betrouwbare burgerkracht ook tot een gezonde samenleving mag leiden.