Visie op betrouwbare burgerkracht

Visie

De Spreukendichter geeft aan, dat door gebrek aan visie het volk ten onder gaat. De ChristenUnie is ervan overtuigd, dat haar bijdrage perspectief geeft aan het dagelijkse leven van de bewoners van Súdwest-Fryslân. Die visie vindt haar basis in de relatie met de Schepper. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Naast een betaalbaar huis verlangen we ook naar geborgenheid en veiligheid. Bij een baan horen ook waardering en ontplooiingsmogelijkheden. De overheid draagt bij aan een mienskip waarin mensen ruimte krijgen en gehoord worden en zwakkeren beschermd worden.

In de door ons gewenste mienskip krijgen we de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en onze eigen keuzes te maken. Wij vormen die mienskip in een wereld waarin we omzien naar elkaar en die leefbaar blijft voor onze kinderen. De ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Burgerkracht

De ChristenUnie kiest voor een mienskip waarin mensen burgerkracht tonen en waarin zorg voor elkaar vanzelfsprekend is. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de mienskip. Vrijwilligers hebben recht op erkenning in hun maatschappelijke bijdrage. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportverenigingen, buurtclubs en scholen, geen toekomst. Burgerkracht toont zich in levens die de Bijbelwoorden van de profeet Micha voor ogen houden: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, die burgerkracht tonen.

Betrouwbaar

God kijkt naar deze wereld om, houdt van ons en is bewogen met de zwakke. Hij roept ons op om in navolging van Jezus Christus die bewogenheid handen en voeten te geven. Dat motiveert ons om als christen politiek actief te zijn en zo deel uit te maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere manieren in de mienskip werk van hun geloof willen maken. De ChristenUnie is bereid verantwoordelijkheid te nemen en samen met anderen ons in te zetten voor een betere mienskip. De ChristenUnie gelooft dat de belangrijkste opdracht ligt in de zorg voor wezen, weduwen, vreemdelingen en armen. Onontbeerlijk is daarbij een betrouwbare overheid, die bijdraagt aan een duurzame economie en een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

 

De ChristenUnie Súdwest-Fryslân heeft 1915 stemmen behaald. Bij de verkiezingen in 2010 had de ChristenUnie Súdwest-Fryslân 1355 stemmen. Dit zijn 560 stemmen meer dan de laatste keer, een geweldig resultaat. Het aantal stemmen is goed voor twee zetels. 

Hieronder het aantal stemmen per kandidaat:

1 van der Pol, L.A. (Lieuwe) (m) 1.113 57,94 %
2 Horjus-Vos, G. (Geartsje) (v) 206 10,72 %
3 van der Werff, S.A. (Bertus) (m) 45 2,34 %
4 Schouwstra, G.C.A. (Gert) (m) 61 3,18 %
5 Pals, D. (Douwe) (m) 34 1,77 %
6 Robart-Haitsma, E. (Ella) (v) 29 1,51 %
7 Kampinga, J.L. (Johan) (m) 49 2,55 %
8 Swieringa, J. (Johan) (m) 39 2,03 %
9 Visser, H. (Henk) (m) 50 2,60 %
10 van Dijk, H.J. (Hennie) (m) 20 1,04 %
11 Speelman, P. (Piet) (m) 32 1,67 %
12 Rienstra-Sinnema, H. (Hotske) (v) 11 0,57 %
13 de Boer, IJ.H. (Yme) (m) 19 0,99 %
14 van Dalen, E.J. (Evert) (m) 26 1,35 %
15 Bandstra, S. (Sieb) (m) 29 1,51 %
16 Houtsma, J.P. (Joost) (m) 29 1,51 %
17 Hofman-Heida, J. (Cobie) (v) 7 0,36 %
18 Boersma, R.A. (Ruurd) (m) 8 0,42 %
19 Tiesma, R. (Robert) (m) 37 1,93 %
20 Jansen, N.M. (Nathan) (m) 8 0,42 %
21 Hoekstra, B. (Bouke) (m) 6 0,31 %
22 Bouwhuijsen, N.F.J. (Nico) (m) 9 0,47 %
23 Visscher, M.Y. (Margriet) (v) 13 0,68 %
24 Oosterheert, K. (Klaas) (m) 6 0,31 %
25 Gooijer-de Jong, M.A. (Marjan) (v) 8 0,42 %
26 Gerlofsma, H. (Harmen) (m) 4 0,21 %
27 Tieleman, H. (Hijme) (m) 23 1,20 %