Actueel

Nieuwsbrief Juni 2018

Jaarrekening

De ChristenUnie heeft haar waardering uitgesproken voor het behaalde resultaat in 2017. De
gemeente SWF heeft op een begroting van ca. 260 miljoen bijna een half miljoen overgehouden.

Helemaal mooi is het dat in het sociaal domein goed voor 140 miljoen de uitgaven vrijwel gelijk
waren aan de begrote kosten. Dat is des te opmerkelijk, omdat in anderen gemeenten forse
overschrijdingen plaatsvinden.

Lees verder, klik hier

Online geldplannen helpen inwoners Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân helpt haar inwoners bij het maken van een financieel plan. Deze dienst is gratis beschikbaar via www.sudwestfryslan.startpuntgeldzaken.nl. Zo’n 150 inwoners maken er inmiddels gebruik van.


Via dit Startpunt Geldzaken kan gekozen worden uit vijf geldplannen. Zo kan de gebruiker het geldplan kiezen dat het beste bij hem past. De geldplannen geven de gebruiker inzicht in zijn inkomsten en uitgaven.

En ze kunnen helpen bij het rondkomen en het voorkomen van geldzorgen.

Lees verder, klik hier

(Bron: Gemeente Súdwest-Fryslân )

Gemeente helpt met geldplan burger

Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen via de gemeente een persoonlijk geldplan maken.

Lees verder, klik hier

(Bron: Friesch Dagblad)

Hof en Hiem Meer cliënten voor de thuiszorg

Het aantal cliënten bij Hof en Hiem Thuiszorg is vorig jaar met 10 procent gestegen.

De stijging ligt in de lijn van de verwachting: opname in een woonzorgcentrum is pas mogelijk als iemand veel mankeert.

Lees verder, klik hier

(Bron: Friesch Dagblad)

Geloof in jouw keuze

Met een nieuwe raadsperiode in het vooruitzicht gaat u mogelijk in de gemeente Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en nieuwe gemeente Waadhoeke naar de stembus. De vele borden langs de weg, de verkiezingsavonden, de campagnekaravanen, de sociale media, pers en stemwijzer overstelpen u met adviezen.

Lees verder, klik hier

Herindelen doe je zo zeven tips van hypermarchébaas Hayo Apotheker

Je kunt hem gerust Mister Herindeling noemen. Burgemeester Hayo Apotheker stond aan de wieg van Súdwest-Fryslân, ’s lands grootste gemeente en weet als geen ander hoe je met het fusiebijltje hakt.

Aan de vooravond van opnieuw een grote gemeentehussel: zeven lessen van Hayo over valkuilen en hobbels in herindelingsland.

Lees verder, klik hier

(Bron: LC)

Waarom ik ga stemmen op 22 november

Of je nu een switchende of zwevende kiezer bent, je bent een kiezer. Ik ben nog opgegroeid met de verplichting te gaan kiezen.

Tot 1970 kende Nederland een opkomstplicht. Mijn vader kreeg in die jaren een boete omdat hij niet gestemd had.

De stembureaus hadden een beperkte openingstijd en het werk vroeg vaak meer uren dan het bureau open was.

Het was hem niet gelukt op tijd te komen. We hebben nu ruim de kans en zelfs het recht om te stemmen!

Lees verder, klik hier

De ChristenUnie ‘hoopvol, relevant en verbindend’

De ChristenUnie kiest voor toekomstige generaties en een hoopvolle toekomst. Wij geloven dat mensen door God zijn gemaakt en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs.

Lees verder, klik hier

De allerlaatste lijstverbindingen van de Nederlandse politiek

De allerlaatste lijstverbindingen van de Nederlandse politiek

Een stukje Nederlandse politieke geschiedenis verdwijnt na dit jaar. De komende gemeenteraadsverkiezingen van 22 november zijn de laatste waarbij lijstverbindingen mogelijk zijn. Vijf vragen over de lijstverbinding.

Wat is een lijstverbinding?
Bij een lijstverbinding, of lijstcombi- natie, verklaren twee of meer politie- ke partijen aan het centraal stembu- reau dat zij hun lijsten met elkaar verbinden.

Lees verder, klik hier

(Bron: Friesch Dagblad)

Súdwest-Fryslân ziet weinig opties voor ‘postcoderozen’

De gemeente Súdwest-Fryslân wil zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen beschikbaar stellen voor de zogeheten postcoderozen voor zonne-energie. Veel opties zijn er in de gemeente echter niet.

Bij een postcoderoos kunnen bewoners van een postcodegebied financieel deelnemen aan een zonneproject in hun eigen buurt.

Lees verder, klik hier

(bron: Friesch Dagblad}