Actueel

Interview met Geartsje

Sinds november 2018 is Geartsje Horjus fractievoorzitter van de ChristenUnie in de raad. Samen met Gert Schouwstra en Dieuwke Jonker-Greidanus zet zij haar in voor de belangen van de achterban en voor de inwoners van Súdwest-Fryslân. Het interview

Kandidaten Wetterskip en PS

Van onze afdeling stonden op 20 maart 2019 meerdere mensen kandidaat voor it Wetterskip en de Provinciale Staten. U hebt klaarblijkelijk ook daar ruim de gelegenheid voor genomen om hen te steunen. Onze plaatselijke kandidaten kregen de volgende steun op die dag:

It Wetterkskip: Gert Schouwstra als lijstduwer met 644 stemmen

Provinciale Staten: Lieuwe van der Pol met 692 stemmen en Gerrit Minsinga Zijlstra met 230 stemmen

Uiteindelijk kreeg de ChristenUnie 1 zetel n it Wetterskip en 3 zetels in Proniciale Staten.

Uitslagen voor Fryslan