Actueel

Online geldplannen helpen inwoners Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân helpt haar inwoners bij het maken van een financieel plan. Deze dienst is gratis beschikbaar via www.sudwestfryslan.startpuntgeldzaken.nl. Zo’n 150 inwoners maken er inmiddels gebruik van.


Via dit Startpunt Geldzaken kan gekozen worden uit vijf geldplannen. Zo kan de gebruiker het geldplan kiezen dat het beste bij hem past. De geldplannen geven de gebruiker inzicht in zijn inkomsten en uitgaven.

En ze kunnen helpen bij het rondkomen en het voorkomen van geldzorgen.

Lees verder, klik hier

(Bron: Gemeente Súdwest-Fryslân )

Gemeente helpt met geldplan burger

Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen via de gemeente een persoonlijk geldplan maken.

Lees verder, klik hier

(Bron: Friesch Dagblad)

Hof en Hiem Meer cliënten voor de thuiszorg

Het aantal cliënten bij Hof en Hiem Thuiszorg is vorig jaar met 10 procent gestegen.

De stijging ligt in de lijn van de verwachting: opname in een woonzorgcentrum is pas mogelijk als iemand veel mankeert.

Lees verder, klik hier

(Bron: Friesch Dagblad)

installatie nieuwe gemeenteraad 2018

Geloof in jouw keuze

Met een nieuwe raadsperiode in het vooruitzicht gaat u mogelijk in de gemeente Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en nieuwe gemeente Waadhoeke naar de stembus. De vele borden langs de weg, de verkiezingsavonden, de campagnekaravanen, de sociale media, pers en stemwijzer overstelpen u met adviezen.

Lees verder, klik hier

Een schitterende campagnedag

Afgelopen zaterdag 11 november 2017 een schitterende campagnedag, ondanks de buien die soms over ons heen trokken. Het begon gelijk al met een mooi artikel in de Leeuwarder Courant. We waren de hele dag met drie teams aanwezig in Sneek en Bolsward en trokken ondertussen met de caravan dor de gemeente. Aan het eind van de middag verzamelden we allemaal in Sneek, waar ook Gert-Jan Segers zich nog anderhalf uur bij ons voegde.

Herindelen doe je zo zeven tips van hypermarchébaas Hayo Apotheker

Je kunt hem gerust Mister Herindeling noemen. Burgemeester Hayo Apotheker stond aan de wieg van Súdwest-Fryslân, ’s lands grootste gemeente en weet als geen ander hoe je met het fusiebijltje hakt.

Aan de vooravond van opnieuw een grote gemeentehussel: zeven lessen van Hayo over valkuilen en hobbels in herindelingsland.

Lees verder, klik hier

(Bron: LC)

Waarom ik ga stemmen op 22 november

Of je nu een switchende of zwevende kiezer bent, je bent een kiezer. Ik ben nog opgegroeid met de verplichting te gaan kiezen.

Tot 1970 kende Nederland een opkomstplicht. Mijn vader kreeg in die jaren een boete omdat hij niet gestemd had.

De stembureaus hadden een beperkte openingstijd en het werk vroeg vaak meer uren dan het bureau open was.

Het was hem niet gelukt op tijd te komen. We hebben nu ruim de kans en zelfs het recht om te stemmen!

Lees verder, klik hier

De ChristenUnie ‘hoopvol, relevant en verbindend’

De ChristenUnie kiest voor toekomstige generaties en een hoopvolle toekomst. Wij geloven dat mensen door God zijn gemaakt en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs.

Lees verder, klik hier

De allerlaatste lijstverbindingen van de Nederlandse politiek

De allerlaatste lijstverbindingen van de Nederlandse politiek

Een stukje Nederlandse politieke geschiedenis verdwijnt na dit jaar. De komende gemeenteraadsverkiezingen van 22 november zijn de laatste waarbij lijstverbindingen mogelijk zijn. Vijf vragen over de lijstverbinding.

Wat is een lijstverbinding?
Bij een lijstverbinding, of lijstcombi- natie, verklaren twee of meer politie- ke partijen aan het centraal stembu- reau dat zij hun lijsten met elkaar verbinden.

Lees verder, klik hier

(Bron: Friesch Dagblad)

Súdwest-Fryslân ziet weinig opties voor ‘postcoderozen’

De gemeente Súdwest-Fryslân wil zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen beschikbaar stellen voor de zogeheten postcoderozen voor zonne-energie. Veel opties zijn er in de gemeente echter niet.

Bij een postcoderoos kunnen bewoners van een postcodegebied financieel deelnemen aan een zonneproject in hun eigen buurt.

Lees verder, klik hier

(bron: Friesch Dagblad}

ChristenUnie zet in op een samenleving met toekomst!

Met de presentatie van de kandidaten en haar programma heeft de ChristenUnie de campagne geopend.

De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Lieuwe van der Pol die in de gemeente nog meer wil aansturen op de aanpak van problemen vanuit coöperaties. “De in Fryslân goed vertegenwoordigde plaatselijke energiecoöperaties zijn daarvan goede voorbeelden. Daarnaast willen we ook initiatieven ondersteunen op het gebied van bedrijfsopleidingen, verduurzaming van bestaande woningen en zorgprojecten in de vele dorpen, steden en kernen van onze gemeente.”

Geartsje Horjus, tweede op de lijst en docente Nederlands, blijft zich de komende raadsperiode inzetten voor een veilige toekomst van onze jeugd. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor passend onderwijs.

De ChristenUnie merkt op dat er al veel goede stappen gezet zijn. "It takes a village to raise a child! Je hebt een heel dorp nodig om een kind groot te brengen. De ChristenUnie is daarom blij met de enthousiaste kernen in de grootste gemeente van Nederland maar is zich ook bewust van de noodzaak het basisonderwijs op orde te hebben. Daarnaast zijn sterke netwerken nodig voor een goede opvoeding en opleiding".

Het huidige commissielid Gert Schouwstra, specialist op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructurele projecten, ziet vooral kansen op het gebied van werkgelegenheid. Hij is ook de wethouderskandidaat van de ChristenUnie als het gaat om deelname in een te vormen coalitie.

De lijst heeft sterke kandidaten in infrastructureel specialist Martijn Rienstra, Bertus van der Werff, die samen met zijn vrouw sociaal maatschappelijk ondernemend is en de eerdere “sociaal raadsvrouw” van SWF Marjo Huisman. De afdelingsvoorzitter van de afdeling ChristenUnie Margriet Visscher volgt als zevende. Jongste van de lijst is de in Hindeloopen niet onopgemerkte Joost Houtsma. De top tien van de lijst wordt gecompleteerd door de van oorsprong uit Iran afkomstige constructeur Ali Ahmadi en de bij de Vries in Makkum werkende Susanne van Koldam-Zorn.

De ChristenUnie Súdwest-Fryslân zet hiermee in voor een nog sterkere vertegenwoordiging in de raad van SWF na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november.